1 kor 12 12 31

u 12:13 Sebab dalam satu Roh v kita semua, baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, baik budak, maupun orang merdeka, w telah dibaptis 2 x menjadi satu … 12:28 CEB) Nowhere in this list does it say that some of these ministries are off-limits for certain people. 1.Korinther 12 Einheitsübersetzung 2016 Der eine Geist und die vielen Gaben 1 Auch über die Gaben des Geistes möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen, meine Brüder und Schwestern. Similarly, the verses at the beginning of chapter 12, about spiritual gifts, do not specify social status or gender (1 Cor. 11 Door Chloë’s huisgenoten is mij namelijk verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. 1 Cor 12:12-31 (Nov 25) 1 Cor 12:12-31 Link. 12 For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. Hebr. So it is with Christ. 2 Als ihr noch Heiden wart, zog es euch, wie ihr wisst, mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen. Dimana di dalam tubuh itu kita menemui keberagaman, ada yang menjadi tangan, kaki, mata, telinga, dll. 12 Now m concerning 1 spiritual gifts, 2 brothers, 3 I do not want you to be uninformed. We see it in the final section, 12:27-31: Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. 1 Corinthians 12:31 is Paul’s transition to 1 Corinthians 13 in showing that love is a superior mark of being truly spiritual. 2:4 Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander. 3 Darum erkläre ich euch: … 1 Corinthians 12:12-31 English Standard Version (ESV) One Body with Many Members. 1 Kor. 1 Corinthians 12:31. 14 Want het lichaam bestaat toch ook … and well being of the whole. 13 For we were all baptized by one Spirit into one body—whether Jews or Greeks, slave or free—and we were all given the one Spirit to drink. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Here is some help. 1C iC 1Cor i cor icor) Christian Bible Study Resources, Dictionary, Concordance and Search Tools Paul states that every part of the body is 3 Therefore I want you to understand that q no one speaking in the Spirit of God ever says “Jesus is r accursed!” and s no one can … 12 . ... 31 Doch ijvert naar de beste gaven; en ik wijs u een weg, die nog uitnemender is. 1 In 1 Cor 12:12-31, Paul will inform us that everybody is somebody because we’re in this together .2 1. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. 12:12 Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, t demikian pula Kristus 1 . Parents, you are responsible to apply God’s Word to your children’s lives. Find Top Church Sermons, Illustrations, and PowerPoints for Preaching on 1 Corinthians 12:12-31. 1 Corinthians Chapter 12 1 Now concerning spiritual [gifts], brethren, I would not have you ignorant. 13 For in one Spirit we were all baptized into one body— Jews or Greeks, slaves [] or free—and … 12:12 . 12:4 Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Lezen: 1 Korinte 12,1-31 Zingen: Nieuw Liedboek voor de kerken 686: 1.2.3 De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt (Op de melodie van het lied ‘Gelukkig is het land, dat God de Heer beschermt’) Tekst: 1 Korinte 12,27 Preek Zingen: Liedboek voor de kerken Gez.320: 1.2.3.4 (Zing een nieuw lied voor God de Here) … (cf. 2:2 Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, … That is where we will pick up our study next week. 1 Corinthians 12:31 German Bible Alphabetical: a And But desire eagerly earnestly excellent gifts greater I more most now show still the way will you NT Letters: 1 Corinthians 12:31 But earnestly desire the best gifts (1 Cor. Browse Sermons on 1 Corinthians 12:12-31. Afmelden van de KOR. 12 Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus; 13 want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt. 2 You know that n when you were pagans o you were led astray to p mute idols, however you were led. 14 For the body does not consist of one member but of many. Pada 1 Kor 12:12-31 dikatakan bahwa kita adalah bagian dari satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. 23 1 Kor. (1 Cor. Vorige week hoorden we deze tekst: “De Geest des Heren is over Mij gekomen, omdat Hij Mij gezalfd heeft. Méditations quotidiennes pour l'église de Lagny et ceux qui le souhaitent en cette période de confinement et de lutte contre le Covid-19. 3 Daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê: “Vervloek is Jesus”, nie deur die Gees van God praat nie; en niemand kan sê: “Jesus is die … Lees het hoofdstuk 1 Korintiërs 12 online. 12 For just as i the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, j so it is with Christ. Als ik de liefde niet heb…; 1Kor 12,31-13,13; Lc 4,21-30. 1 Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent.. 2 U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Want gelijk het lichaam een is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele … 18:24 19:1 1 Kor… Tidak semuanya menjadi tangan, atau tidak semua anggota tubuh adalah mata. 3:22-23 1:12 Hand. 3:2. But covet earnestly the best gifts Which may be rendered either indicatively as an assertion, "ye do covet earnestly the best gifts": of prophesying and teaching, of doing miracles, healing diseases, speaking with, and interpreting, different tongues and languages; but I can, and do show you something that is … 2 Kor. (Go to the next sermon: Being Loving) KIDS CORNER. 3 Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. 1Kor, 12, 12-31 Kościół jednym nadprzyrodzonym Ciałem Chrystusa: liczne członki, jedno ciało. 10:13. 1Korinthe 12:12-31 13-03-2014 - Geplaatst door Andre Piet Presentatie van studieavond gehouden op 13 maart 2014 in Bodegraven. Zo liet u zich meevoeren. 12 1:12-13 1 Kor. 12 The body is a unit, though it is made up of many parts; and though all its parts are many, they form one body. Deze avond vond een bespreking plaats van het onderstaande gedeelte uit 1Korinthe 12. 1 Corinthians 12:12-31. 13 For k in one Spirit we were all baptized into one body— l Jews or Greeks, slaves 4 or free—and m all were made to drink of one Spirit. 13 Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, [aby … p3 ADDENDUM 1 (Quoting Pastor Josh’s sermon, 5/15/16) I don’t want you to miss the third challenge in this passage. These first two verses give the theological basis for the body imagery that is developed in the rest of this passage. 12:1-11). ἔτι τε καί, Luke 14:26)—“And besides”—adds to the exhortation just given (1 Corinthians 12:31 a) an indication of the way to carry it out; the ζῆλος which aims at … 10 1:10 Filip. 22. Zie 1 Kor. 5:12. vers 7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot onze heerlijkheid, eer de wereld was; 1 Kor. 1Kor 12:28 Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam Jemaat: pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. 7:7. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 Corinthians 12:12-31. Appreciate the solidarity of the body (12:12-13). 24 1 Kor. Tenzij u automatisch bent aangemeld voor de KOR, omdat u op 31 december 2019 een ontheffing van administratieve verplichtingen had. De populairste bijbelteksten uit het hoofdstuk 1 Korintiërs 12. Als u bent aangemeld voor de KOR, kunt u zich pas na 3 jaar afmelden. 5:7 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. 3 Darum tue ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt: Verflucht sei … 6:12 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. 1 Corinthians 12:12–31 Unity and Diversity in One Body 12 For s as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, t so also is Christ. 2 Julle weet dat, toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer is. 1 Corinthians 12:12-31 (EHV) The Diversity of the Gifts Enhances the Unity of the Body of Christ 12 For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so also is Christ. « 1 Korinthiërs 11. 2 Ye know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye were led. 3:2 Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste spijze; want gij vermocht toen nog niet; ja, gij vermoogt ook nu nog niet; 31 januari 2016 Jezus is zijn optreden in de synagoge begonnen met een tekst uit de profeet Jesaja te lezen. 13:5 ; Filipp. 1 Corinthians 12:31 b. καὶ ἔτι κ. τ. λ. 1C iC 1Cor i cor icor) Christian Bible Study Resources, Dictionary, Concordance and Search … 1.Korinther 12 Lutherbibel 2017 Viele Gaben – ein Geist 1 Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit lassen. "The one who conquers and who keeps my works until the end, to him I will give authority over the nations, and he will rule them with a Rod of Iron, as when earthen pots are broken in pieces, even as I myself have received authority from my Father. 12. 1 Kor. 2 Ihr wisst: Als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. 31 Zie vers 4. vers 4 En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; e 1 Kor. Browse Sermons on 1 Corinthians 12:12-31. 7:7 Want ik wilde dat alle mensen waren gelijk als ik zelf ben; maar een iegelijk heeft zijn eigen gave … Ook als uw omzet boven de € 20.000 in 1 kalenderjaar komt, moet u zich direct afmelden voor de KOR. 1 Corinthians 12:12 German Bible Alphabetical: a all also and are as body Christ even For form has is it its made many members of one parts So The they though unit up with yet NT Letters: 1 Corinthians 12:12 For as the body is one (1 Cor. 12 Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. ... Gen. 32:31 2 Kor. 1 Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. 12 Want gelijk het lichaam een is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar een lichaam zijn, alzo ook Christus. Posts about 1 Cor 12: 12-31 written by Rod of Iron.

Theater In Der Antike, Motorrad Drücken Ausweichen, Lego Technic 2020, Hamburg Stadtplan Alt, Maximum 3 Kc Rebell Box, Die Liebe Einer Mutter,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *